1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നേടിയ ചരിത്രവിജയത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 26-ന് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഗിൽ വിജയദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ടൈഗർ ഹില്ലും മറ്റ് പോസ്റ്റുകളും ഇന്ത്യൻ വശത്തെ നിയന്ത്രണരേഖയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വിജയകരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. ലഡാക്കിലെ കാർഗിലിൽ 60 ദിവസത്തിലധികം നീണ്ട ഈ സായുധ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന് 500 ലധികം സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പാകിസ്ഥാൻ ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ചരിത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പല തന്ത്രപ്രധാന പോയിന്റുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യ വിജയകരമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ ഗതാഗത വഴികൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും പ്രാദേശിക ഇടയന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ അധിനിവേശത്തിന്റെ പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. 

അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സഹായത്തോടെ ജൂലൈ അവസാന വാരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. 1999 ജൂലൈ 26 ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.